Skip to main content

Kalite Politikamız

Büyümeyi sürdürülebilir kılmak için, değişen dünya koşullarında, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın farklılaşan ihtiyaçlarına, iş ortaklarımızla birlikte geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle hızlı bir şekilde çözüm üreten bir şirket olarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmak amacıyla;

 1. Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında çalışanların, hizmet sağlayıcılarının ve ziyaretçilerin işletme sınırları içinde güvenli ekipman ve uygun teknolojiyi kullanacak sağlıklı ve güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlamak.

 2. Her türlü iş kazası ve çevre kazası, meslek hastalıkları, güvensiz durum, davranış ve ramak kala durumlarını incelerek tekrarına engel olacak önlemleri almak, kaynak ayırmak, planlamak, uygulamak ve tüm süreçleri iyileştirmek.

 3. Çalışanlarımız ve şirketimiz ile teması bulunan herkes için birbirine bağlı bir çalışma ortamı yaratmak.

 4. Çalışanlarımızın istek ve taleplerini çalışan temsilcilerimiz aracılığı ile diledikleri zaman üst yönetime iletebilecekleri ortam yaratmak.

 5. Ürünlerimizi standartlara uygun, yüksek güvenirlikte ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik kalitede üretim yapmak ve müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak.

 6. Güvenli kaynaklardan nitelikli girdi sağlamak için kaynak ayırmak.

 7. Eğitim ile insan kaynağımızın yetkinliğini arttırmak.

 8. Müşteri beklentilerini anlamak ve hızlı cevap vermek amacıyla etkin iletişim kanalları oluşturup müşteri öneri, şikayet ve geri bildirimlerini şeffaf, objektif ve gizlilikle ele alarak çözümleri sunmak.

 9. Çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak.

 10. Doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için alternatif hammadde ve alternatif yakıt kullanımını arttırmak.

 11. Küresel iklim değişikliği mücadele kapsamında; sera gazı emisyonları izlemek ve şeffaf bir biçimde raporlamak.

 12. Yatırım ve diğer projelerde enerjiyi etkileyen satın almalarda yüksel verimli ekipmanlar tercih ederek enerji performansını iyileştirmek ve enerjiyi verimli kullanmak için gerekli tasarımları yapmak.

 13. Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan sürdürülebilir bir şirket olmak.

 14. Ulusal ve uluslararası yasa, kanun, mevzuat, standart ve yönetmelik gerekliliklerine uymak.

 15. Yeni teknoloji ye gelişmeleri takip ederek, tüm süreçlerimizde dijitalleşmeyi hedefleyerek.

 16. Entegre Yönetim Sistemimizin koşullarına uymak, hedeflerimize ulaşmak için müşteri odaklı yaklaşım bilincine sahip çalışanlar ve paydaşlarımızla yaşam döngüsü, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileşme prensibine dayanarak.

Yaşanabilir bir gelecek için sektöre öncülük eden uluslararası bir çimento ve yapı malzemeleri şirketi olmayı taahhüt ederiz.