Skip to main content

Yasal Bilgi

KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Bu web sayfası Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. ve bağlı şirketlerinin (bundan sonra “Afyon Çimento” olarak anılacaktır) faaliyetleri hakkında on-line bilgi sağlamak amaçlıdır. Sadece burada açıklanan şartlara ve koşullara uygun olarak kullanılabilir. Bu bildirimde belirtilen şartlara uymayı kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmayınız veya bu siteden bilgi kopyalamayınız.

SINIRLI KULLANIM

Bu web sitesinin sayfalarının içeriklerinin bir kısmı veya tamamı Afyon Çimento‘nun önceden yazılı izni olmadığı sürece, hiç bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yüklenemez, yayımlanamaz veya dağıtılamaz. Ancak Afyon Çimento sadece kendi kişisel kullanımınız için bu sayfalardan alınanların bilgisayarınızda depolanmasına veya basılı kopyalarının saklanmasına muvafakat eder. Aksi belirtilmediği takdirde bu Web Sitesinde görüntülenen markalar ve logolar Afyon Çimento mülkiyetindedir. Bunlar sahip olan firmanın önceden yazılı muvafakati olmadığı sürece başka bir web sitesinde kullanılamaz.

FERAGAT

Bu web sitesindeki bilgiler iyi niyetle verilmiş olup, Afyon Çimento bunların doğru olduğuna inanmaktadır. Ancak, bu web sitesindeki tüm bilgilerin sağlanması, belirtilen malların kalitesine, herhangi bir amaca uygunluğuna veya herhangi bir mülkiyet hakkına tecavüz etmediğine ilişkin açıkça verilmiş hiç bir garanti, kayıt ve koşul içermediği gibi, tüm zımni kayıt ve benzeri koşulları da açıkça dışarıda bırakır. Afyon Çimento mukaveleden, ihmalden veya sair hususlardan doğabilecek olan bir kişinin her hangi bir gelir, kar, iş, mukavele veya iyi niyet veya her hangi bir dolaylı veya finansal kaybından hiç bir surette sorumlu olmayacaktır. Bu web sitesindeki bilgiler teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. Bilgiler önceden bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya güncelleştirilebilir.

LİNKLER / BAĞLANTILAR

Afyon Çimento‘nun web sitesi sayfalarının bir linke sahip olduğu üçüncü şahıslar tarafından oluşturulan veya neşredilen malzemeler bakımından Afyon Çimento hiç bir sorumluluk kabul etmez. Her hangi bir link’li siteyi ziyaret etmeye karar verdiğiniz takdirde, bunun riski size ait olacak ve virüslere veya sair tahripkar elemanlara karşı tüm önlemlerin alınması da sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Link’ler Afyon Çimento‘nun söz konusu linklerde tarif edilen ürünleri ya da hizmetleri sunan herhangi bir tüzel kişinin sponsorluğunu yaptığı veya bunlarla bir kardeş kuruluş oluşturduğu anlamına gelmez. Kullanıcı, söz konusu linklerde tarif edilen ürünler veya hizmetlerle ilişkili olarak veya bu linklerdeki web sayfalarının içeriğinden kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan Afyon Çimento‘nun sorumlu olmayacağını kabul eder.

SİZDEN GELECEK OLAN BİLGİLER

E-posta ile veya World Wide Web sayfaları vasıtası ile Afyon Çimento‘ya gönderilecek olan her hangi bir malzemenin gizli olmadığı addedilecektir. Afyon Çimento bu gibi malzemelerle ilgili olarak hiç bir yükümlülük üstlenmeyecek ve Afyon Çimento malzemeleri çoğaltmak, kullanmak, açıklamak, görüntülemek, dönüştürmek, türevsel çalışmaları yapmak ve üçüncü şahıslara dağıtmak bakımından hiç bir kısıtlama olmaksızın serbest olacaktır. Ayrıca, Afyon Çimento bu gibi malzemelerde bulunan fikirleri, kavramları, know-how veya teknikleri her hangi bir gaye için – bu gibi malzemeleri içeren ürünleri geliştirme, imal ve pazarlama da dahil olmak, fakat bunlarla kısıtlı kalmamak şartı ile – kullanmada serbest olacaktır. Bu gibi malzemeleri gönderen her kimse neşredilmek için uygun olduklarını garanti eder ve bu gibi malzemelerle ilgili olarak üçüncü şahıslar Afyon Çimento‘ya karşı bir hukuki girişimde bulunduğu takdirde, Afyon Çimento‘yu tazmin etme hususunda mutabıktır.

COOKIES

Bir “cookie” (yani, ziyaret ettiğiniz zaman bazı web sitelerinin adresinize gönderdiği küçük bir veri dosyası) sitemizin bazı kısımlarına konulabilir, ve bunun gayesi de kullanıcının başka bir tarihte bu web sitesine tekrar eriştiğinde cookie aracılığı ile tanınarak trafik paternlerinin izlenmesidir. Cookie almamayı tercih ettiğiniz takdirde, cookie’leri kabul etmeden önce İnternet tarayıcınızın ayarlarını sizi ikaz edecek şekilde düzenleyebilir ve tarayıcınız sizi bunların mevcudiyeti hakkında uyardığı zaman da bunları reddedebilirsiniz. Cookie almamayı tercih etmeniz durumunda bu web sitesinin kullanımında bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz.

KANUN VE YETKİ

Burada belirtilmiş olan tüm kayıt ve şartlar ve eylemlerden doğabilecek olan her türlü ihtilaflar için T.C. Mahkemeleri inhisarı bir yetkiye sahip olacak ve T.C. kanunları uygulanacaktır. Ancak, Afyon Çimento uygun gördüğü hallerde menfaatlerini korumak veya haklarını elde etmek için başka ülkelerde veya yerlerde hukuki işlemler başlatma hakkını mahfuz tutar.